Publicado por

Perspectivas y miradas

Publicado por

Perspectivas y miradas

2. Perspectivas y miradas …
2. Perspectivas y miradas …

Debate0en Perspectivas y miradas

No hay comentarios.

Publicado por

PEC 2. Perspectives i mirades

PEC 2. Perspectives i mirades
Publicado por

PEC 2. Perspectives i mirades

Introducció En l’anterior entrega es va realitzar l’analisis d’una activitat, en el meu cas comprovar l’esat d’una roda, per a poder després…
Introducció En l’anterior entrega es va realitzar l’analisis d’una activitat, en el meu cas comprovar l’esat d’una roda, per…

Introducció

En l’anterior entrega es va realitzar l’analisis d’una activitat, en el meu cas comprovar l’esat d’una roda, per a poder després crear una narrativa amb tots els passos que inclou l’activitat. En aquesta entrega, aprofitarem la mateixa activitat per posar a prova els diferent spunts de vista que es poden donar i poder entendre quina informació aporta cadascuna, així com fer servir diferents estils per accentuar els elements més rellevants per cada mirada.

El frame eseleccionat per a realitzar aquest anàlisis ha estat el frame d’inflar la roda després de revisar l’estat. S’ha triat aquest frame perquè és una representació molt clara de l’activitat que s’està duent a terme i això podria facilitar l’enteniment d’aquesta des de diferents punts de vista o mirades.

 

Llistat de components

 • Qui i/o què?
  • Usuari (ciclista)
  • Manxa de pneumàtics, pot ser una manxa manual però en aquest cas hem fet servir una manxa amb baròmetre.
  • Roda de bicicleta. En aquest cas, la roda té prou pes en l’activitat com per considerarla com un element a part de la bicicleta.
  • Bicicleta
 • Quant?
  • 1 usuari
  • 1 manxa de pneumàtics
  • 2 rodes de bicicleta
  • 1 bicicleta
 • On?
  • Aquesta activitat es pot duur a terme a qualsevol lloc on faci falta inflar la roda, com per exemple en mig d’un entrenament. Per fer l’activitat més interessant, canviarem elcontext del saló de casa (pensat per mostrar el vídeo) al voral d’una carretera, com si el ciclista hagués de realitzar l’acció enmig d’un entrenament, fer un pit-stop.
 • Quan?
  • Després de col·locar la càmara nova, reparant una punxada durant un pit-stop en un entrenament
 • Com?
  • Es connecta la manxa de pneumàtics a la vàlvula de la roda i s’infla manualment fins arribar a la pressió que indiqui les especificacions del pneumàtic.
 • Per què?
  • Perquè un cop queda reparada la bicicleta, el pneumàtic ha de tornar a tenir aire dins per ser funcional i poder seguir amb l’entrenament.

Els 3 punts de vista amb esbós

Mirada 1 – Punt de vista de l’usuari – HOW?

En primer lloc s’ha escollit el punt de vista de l’usuari per poder tenir una perspectiva de com s’ha de fer, tenint en compte com interactuen tots els components de l’activitat.

El focus de la mirada està en l’activitat.

 

 

 

 

Mirada 2 – Punt de vist de l’observador – WHO?

En segon lloc s’ha triat el punt de vista de l’observador, com si l’usuari estigués ensenyant a una segona persona. Amb aquest punt de vista ens permet veure amb més detall l’usuari i la disposició principal dels elements.

El focus de la mirada està en l’usuari i en els elements que interactuen (o estan relacionades amb l’activitat, com la bicicleta).

 

 

Mirada 3 – Punt de vista de l’acció – WHERE?

En tercer lloc s’ha triat el punt de vista de l’acció. Amb aquest punt de vista permet facilitar la posada en context de l’activitat en qüestió i tenir un punt de vista més llunyà.

El focus de la mirada està en el lloc.

 

 

 

Dibuixos finals

Mirada 1 – Punt de vista de l’usuari – HOW?

Estil póster amb instruccions.

 

 

 

 

 

Mirada 2 – Punt de vist de l’observador – WHO?

Estil siluetes de colors.

 

 

 

 

 

Mirada 3 – Punt de vista de l’acció – WHERE?

Estil minimalista.

 

 

 

 

 

Conclusions

Durant l’activitat he pogut realitzar 3 punts de vista diferents per mostrar una mateixa activitat: inflar una roda. Però cada punt de vista que s’ha aplicat, encara que fos la mateixa activitat, explicaven coses diferents i això ho he pogut experimentar molt clarament amb les 6 formes de veure explicades en el recurs de l’aula «Chapter 5: The six ways of seeing».

En la primera mirada, el focus està en com es fa, indicant els punts més importants per observar per part de l’usuari (així com del «lector» de la imatge). En la segona mirada no s’explica tant com es fa sinó quins elements calen per fer-ho. Potser en el primer cas es pot veure què s’està fent servir però en el segon cas es mostra què es fa servir per l’activitat, quins elements hi participen activa o passivament. Per aquest motiu també s’ha triat un estil més de siluetes colorides, con es puguin identificar clarament cada element distingit pel seu color mentre que en el primer cas es centra més en les indicacions (encara que amb l’scaner pot costar d’apreciar-se). Finalment, en la tercera mirada podem trobar el punt de vista de l’acció que ens dona informació del context o lloc de l’acció. Per aquest cas s’ha triat un estil minimalista perquè tampoc es vol desbordar d’informació de l’entorn que pot no aportar a l’activitat: el que importa en el lloc es poder identificar que hi ha una activitat amb una bici desmontada que s’està duent a terme al voral d’una carretera.

Cada punt de vista m’aporta una informació diferent, posa un focus diferent i això és quelcom que també en l’anterior activitat vam poder veure que la perspectiva canvia la forma de veure i la forma d’explicar un contingut, la percpeció canvia si es mostra en primera persona que si es mostra en segona o des de fora. Un exemple d’on es pot veure es en els videojocs. Hi ha jocs, especialment de terror, que es mostren en primera persona com Slenderman o Mincraft, perquè el que improta es que el jugador estigui posat en la pell del protagonista. En canvi, hi ha altre jocs com per exemple Assassins Creed que la càmara segueix al personatge, des d’un punt de vista extern i això permet tenir informaicó diferent de l’entorn, del que envolta a al personatge epr prendre una decisió o una altra. I després hi ha jocs com The Sims on, encara que es puguin seguir els personatges, la visió és molt més alta, impedin que el jugador empatitzi i donant una sensació més de control.

La major dificultat que he trobat en fer l’activitat és en identificar quines són les 3 mirades que m’interessava explorar pel frame triat, ja que en aquest cas, en no tenir un lloc en concret, se m’ha fet més difícil situar-ho en algun lloc que aporti alguna cosa. També m’ha semblat complicat representar les diferents mirades perquè no tenia clar si amb els meus dibuixos quedarien prou clars i entenedors cadascun dels objectes. A més a més, els colors triats potser no han estat els més encertats, especialment per la mirada 1, ja que l’escáner no ho ha detectat molt bé.

Malgrat les dificultats de l’activitat, crec que he entès i après els punts més importants de l’exercici.

 

 

 

 

 

Debate0en PEC 2. Perspectives i mirades

No hay comentarios.

Publicado por

2. Perspectivas y miradas

2. Perspectivas y miradas
Publicado por

2. Perspectivas y miradas

2. Perspectivas y miradas …
2. Perspectivas y miradas …

Debate0en 2. Perspectivas y miradas

No hay comentarios.